Search |  Shopping cart | หน้าแรก | ศิริสโตร์มีอะไรให้คุณ | วัตถุมงคล | วิธีการสั่งจอง-ชำระเงิน | เรื่องพระน่ารู้ | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง


รุ่นดวงชะตาคู่ชีวิต หลวงพ่อโสธร

บรรจุเหรียญดวงชะตา จารึกชื่อ
จารึกดวง ใต้ฐานพระบูชาบนฐานไม้สัก
ลงรักปิดทอง สร้างพระบูชาประจำตนเอง

เพื่อเสริมบารมีและเป็นสิริมงคล

แหวนแปดทิศ
เนื้อเงินลงยาราชาวดี บูชา 1,800 บาท


พระนางพญา รุ่นเปิดกรุ2514
พบในกรุไม่เกิน 7 พันองค์
- พิมพ์สังฆาฏิ (หมดแล้ว)
- พิมพ์เข่าโค้ง (หมดแล้ว)พระกริ่งจักรตรี 72 พรรษาราชินี

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
เหรียญพลังจักรวาล รุ่นชนะมาร
บูชาเหรียญละ 1,800 บาท
หลวงพ่อทวด ภ.ป.ร.
เสือมหาอำนาจ วัดหัวลำโพง
เนื้อนวะ บูชา 400 บาท    

      

*** ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ***
  ยกเว้นวัตถุมงคลเนื้อทองคำชาร์จ 2%

 
         
  พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

           ครั้งที่ 1 พิธีพุทธาภิเษกทองชนวนมงลสาร 5 วัน 5 คืน วันที่ 19-23 ตุลาคม พ.ศ.2546
           ครั้งที่ 2 พิธีพุทธาภิเษกใหญ่งานประจำปีวัดโสธร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
           ครั้งที่ 3 พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ พระอุโบสถหลังใหญ่ วัดโสธร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547
           ครั้งที่ 4 พิธีสวดนพเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้ผู้ร่วมสั่งจองพระเข้าร่วมพิธีก่อนรับพระกลับไป เพื่อขจัดสิ่งไม่ดี
                     ไม่เป็นมงคลออกไปและรับแต่สิ่งดีเป็นมงคล วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547


           ประวัติหลวงพ่อโสธร

           พระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.98 เมตร สันนิษฐานว่าบูรณะขึ้นใน
ปลายสมัยกุรงศรีอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยฝีมือช่างแบบล้านช้างแบบล้านช้างอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวง
พ่อโสธรเป็นที่เลื่องลือกันมาก ว่ากันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธร ครอบคลุมในทุกด้าน ดังจะเห็นได้ว่าประชาชนมา
กราบไหว้ขอพรในแต่ละวันนับหมื่นคน โดยเฉพาะในเรื่องความเมตตามหานิยม ให้ทำการค้าเจริญรุ่งเรือง เป็นพระที่ผู้คน
ไปกราบไหว้ขอพรกันมากที่สุดในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมกันก่อสร้าง
พระอุโบสถ จนกล่าวได้ว่านอกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้ว คงไม่มีพระอุโบสถ
หลังไหนจะงามกว่าพระอุโบสถหลังใหญ่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร

         
  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

            เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร


           รูปแบบการจัดสร้าง

                   พระบูชาหลวงพ่อโสธรหน้าตัก 5.9 นิ้ว
                รูปแบบพิมพ์ทรงย้อนยุคกึ่งศตวรรษพระบูชาปี 2497 ซึ่งถือเป็นพระบูชายอดนิยมอันดับหนึ่งของลพ. โสธร
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันองค์ละหลายแสนบาท แต่พระพักตร์ปั้นใหม่ให้เหมือนองค์จริงมากที่สุด จึงได้ทั้งรูปแบบความสง่าแบบปี
2497 และพระพักตร์ที่เต็มไปด้วยเมตตาของลพ. โสธร งดงามสมพระพุทธบารมี จัดสร้างในแบบหล่อโบราณเทดินไทย
เนื้อนวโลหะครบสูตรผสมทองคำและเนื้อสัมฤทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นมวลสารสุดยอดที่ใช้ในการหล่อพระ โดยเฉพาะในแบบเนื้อ
นวโลหะ มีฐานไม้สักลงรักปิดทองรองรับองค์หลวงพ่ออีกชั้นหนึ่ง เป็นเคล็ดของความศักดิ์สิทธิ์ และมั่นคงยืนนานตลอดไป
ภายในมีบรรจุเหรียญดวงชะตาคู่ชีวิตพร้อมจารึกชื่อเจ้าของพระ เหมือนเป็นการฝากดวงชะตาชีวิตของตนเองให้หลวงพ่อ
โสธร ช่วยปกปักดูแลคุ้มครองอภิบาลช่วยให้แคล้วคลาดจากภยันตรายใดๆ ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งสอด
คล้องกับคนสมัยโบราณ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่มักจะสร้างพระประจำตัว ซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ให้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีไม่งาม โดยมักหาไม้มงคล 9 อย่าง และต้องหาอาจารย์ผู้มีวิชาเป็นผู้ทำให้ ซึ่งในปัจจุบันยุ่งยากมาก
และต้องทำโดยผู้รู้มีวิชาจริงๆ ค่าใช้จ่ายสูง ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างพระบูชาประจำตนเอง เวลากราบไหว้พระ
บูชาพระ จะได้กราบไหว้บูชา เทพยดาประจำตนเองด้วย เพื่อความผาสุก ความเป็นสิริมงคล เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการ
งานและครอบครัวสืบไป

                  พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์หลวงพ่อโสธร
                พระกริ่งพระชัยวัฒน์หลวงพ่อโสธรที่ผ่านมานั้นทำในแบบรูปเหมือนฐานเป็นชั้น แต่ปัจจจุบันกรมศิลปากรได้
มาบูรณะซ่อมแซม องค์หลวงพ่อโสธรและพระบริวารใหม่หมด โดยประดิษฐานอยู่บนดอกบัวอีกชั้นหนึ่ง สวยงามมากครั้งนี้
จึงถือเป็นครั้งแรกที่จัดสร้างหลวงพ่อโสธรในรูปบบพระกริ่งใหญ่แบบจีน โดยประยุกต์องค์หลวงพ่อโสธรประทับบนดอกบัว
และในพระหัตถ์ถือครอบน้ำมนต์ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะเราท่านต่างทราบดีถึงกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำพระพุทธ
มนต์ของหลวงพ่อโสธรว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน มีผู้นำไปพรมสินค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า บางรายขอไปดื่มรักษาโตรจึงเปรียบ
เหมือนเราได้น้ำทิพย์จากองค์หลวงพ่อโสธรด้วย พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์จัดสร้างในแบบหล่อโบราณเทดินไทย รูปแบบพิมพ์
ทรงสวยงามมาก ยิ่งมองยิ่งพิจารณายิ่งเห็นคุณค่าความงามแบบโบราณ ซึ่งควรจะอนุรักษ์กันไว้ พระกริ่งขนาดความสูง 4.1
เซนติเมตร พระชัยวัฒน์สูง 2.2 เซนติเมตร


              ครอบน้ำพระพุทธมนต์ 9 ชัยมงคล หลวงพ่อโสธร
                นับเป็นครั้งแรกของการจัดสร้างน้ำมนต์ของวัดโสธร ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะมีไว้บูชาที่บ้านยิ่งนัก รูปแบบ
ประยุกต์มาจาก ครอบน้ำมนต์วาณีของสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งปัจจุบันใบละนับล้านบาท ขนาดสูง
รวมพระกริ่งบนฝาครอบ 8 นิ้ว ปากครอบกว้าง 4 นิ้ว ท้องครอบกว้าง 5 นิ้ว จัดว่าเป็นขนาดที่สวยงาม และเหมาะสมยิ่งใน
ปัจจุบัน จัดสร้างทั้งแบบนวโลหะผสมทองคำครบสูตร และแบบเนื้อสัมฤทธิ์ รูปแบบครอบน้ำมนต์ประกอบขึ้นด้วยดอกบัว
ใหญ่น้อยรวม 16 ดอก ซึ่งเป็นเลขโสฬลมหามงคล ในครอบมีเหรียญยันต์ปทุมคงคา ซึ่งเป็นยันต์
ศักดิ์สิทธิ์ที่มักใช้ในการทำ
ครอบน้ำมนต์ และภายในบนฝาครอบมีแผ่นยันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า ซี่งเป็นยันต์แคล้วคลาด ปลอดภัย มีเมตตามหานิยม ดี
ครบทุกด้าน ที่ฝาครอบด้านบน มีพระกริ่งหลวงพ่อโสธร อยู่ท่ามกลาง ดอกบัวใหญ่ 8 ดอก ดอกบัวเล็ก 8 ดอก เปรียบหลวง
พ่อโสธรอยู่ท่ามกลางเทพเจ้าทั้ง 16 ชั้นฟ้า มีพระอรหัต์แปดทิศอยู่รอบองค์ หลวงพ่อคอยดูแลช่วยเหลือ หลวงพ่อโสธร ซึ่ง
เป็นองค์แทนพระเกตุ คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดูแลรักษาผู้ที่บูชาพระพุทธองค์ หลวงพ่อโสธร โดยมีเทพ
ยดานพเคราะห์ทั้ง 8 วัน ช่วยเหลือคุ้มครอง ปกปักรักษาให้ผู้มีครอบน้ำมนต์อยู่เย็นเป็นสุขคนสมัยโบราณหรือปัจจุบัน คหบดี
ผู้มั่งคั่ง มักจะมีครอบน้ำมนต์บูชาอยู่ที่บ้าน เพราะถือเป็นมงคลสูงสุด เวลามีสิ่งไม่ดี ก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์ผสมอาบจะค้าจะ
ขายก็นำไปพรมร้าน สินค้าได้บางท่านนิยมตักแบ่งมาผสมอาบทุกวันพระ หรือทุกวันครูเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นที่ทราบ
กันว่า การจัดสร้างครอบน้ำมนต์นั้นถือว่ายุ่งยากที่สุดในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ครอบครอง
ครอบน้ำมนต์ของหลวงพ่อโสธร วัดโสธร เพราะจากครั้งนี้ก็ยังไม่รู้อีกกี่สิบปีกว่าวัดจะจัดสร้างอีก


                  รูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อโสธร
                จัดสร้างได้สวยงามยิ่งนักโดยเฉพาะขนาดจิ๋วสูงเพียง 1.2 เซนติเมตร แต่เห็นรายละเอียดสวยงาม ชัดเจน องค์
ใหญ่สูง 3.1 เซนติเมตร จัดเป็นแนวงานจิวเวลรี่ที่สวยงาม ประณีตอย่างยิ่ง


              เหรียญหล่อลายไทยเทพพนมซุ้มหัวสิงห์
                จัดว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรที่สวยงามเกินกว่าแทบทุกรุ่นที่ผ่านมา องค์หลวงพ่อนั่งเด่นสง่า อยู่ใน
กรอบลายไทย ด้านล่างเป็นเทพพนม ด้านบนเป็นหัวสิงห์ ขนาดความสูง 2 เซนติเมตร สวยงาม ตระการตายิ่งนัก


       พิมพ์ย้อนยุคกึ่งศตวรรษปี 2497
                พิมพ์ทรงถอดแบบมาจากองค์แชมป์ แล้วมาแก้ไข ปรับเปลี่ยนให้สวยงามและดูชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นอนุรักษ์
แบบเดิม ที่พิเศษคือครั้งนี้เป็นการจัดสร้างเนื้อทองคำ ปั๊ม 2 หน้าครั้งแรก และเตารีดจิ๋ว เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่สวยงามน่ารัก
กะทัดรัดมีเสน่ห์มากๆ ทั้งแบบหล่อและแบบปั๊ม สูง 1.3 เซนติเมตร


              แหวนอาร์มและแหวนรูปไข่ฉลุลาย
                แหวนอาร์มเป็นเสน่ห์เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลวงพ่อโสธร ตั้งแต่อดีตลูกศิษย์ลูกหาต่างหาไว้ครอบครอง
แทบทุนคน จนไม่เคยเพียงกับความต้องการ ครั้งนี้ถือว่ารูปแบบใกล้เคียงกับปี 2543 ซึ่งถือเป็นแแหวนอาร์มหลวงพ่อที่สวย
ที่สุดมีทั้งแบบทองคำและเงินลงยาราชวดีและครั้งนี้ได้จัดสร้างแหวนหล่อลายฉลุเป็นครั้งแรกสำหรับเด็กและสตรีงดงามมาก

              เสื้อหลวงพ่อโสธร
                สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วทางวัดได้จัดสร้างเสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อโปโล และเสื้อคอกลม รุ่นลูกหลวงพ่อให้ประชาชน
บูชาไปใช้ ซึ่งได้รับความนิยมมาก และทางวัดได้ผลิตเสื้อแขนยาวใช้ในหมู่ลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง ปรากฏว่าลูกศิษย์หลวงพ่อส่วน
หนึ่งต้องการมีไว้ใส่บูชา ทางวัดจึงจัดสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการจำนวนหนึ่ง ในรูปแบบเสื้อแขนยาวยีนส์ สวยงาม
มากมีการปักรูปหลวงพ่อที่กระเป๋าเสื้อและปักพระอุโบสถที่ด้านหลัง เป็นสัญลักษณ์ของลูกศิษย์หลวงพ่อโสธร

              เหรียญดวงชะตาคู่ชีวิต และพระผงดวงตาสวรรค์
                รูปแบบสวยงามมากจะขอแยกกล่าวในด้านหลัง เพื่อจะได้รายละเอียดมากๆ

              เหรียญหลวงพ่อโสธรหลังสุริยัน-จันทรา
               ส่วนหนึ่งเพื่อแจกในวันทำพิธีสวดนพเคราะห์ใหญ่สวยงามอลังการยิ่งนัก


         
  ชนวนมวลสารสำคัญที่ใช้ในการจัดสร้าง

           หลวงพ่อโสธรรุ่นนี้ได้รวบรวมสุดยอดชนวนมวลสารมากมาย เพื่อให้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลในปัจจุบันและอนาคต
ให้ดีตั้งแต่เนื้อในองค์พระ ดังนี้

           1. ชนวนพระรูปหล่อหลวงพ่อโสธรรุ่นมหาจักรพรรดิตราธิราช ปี 2545 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใส่ทองคำลงไปถึง 999 บาท
มากที่สุดในวงการ รวมทั้งเหรียญปี พ.ศ.2460, 2497, กริ่ง 2500 และมีชนวนพระกริ่งเก่าจากวัดและเกจิอาจารย์ชื่อดัง
จำนวนมาก โดยเฉพาะแผ่นยันต์กว่า 2545 แผ่นกว่า 300 กิโลกรัม รายละเอียดอยู่ในโบชัวร์รุ่นสร้างอุโบสถปี พ.ศ. 2545

           2. ชนวนที่นำเข้าพิธีพุทธภิเษกใหญ่ 5 วัน 5 คืน วันที่ 19-23 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ร่วม 1000 กิโลกรัม

           3. ผงมวลสารองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปรอบองค์หลวงพ่อโสธร ซึ่งได้ลอกผิวเพื่อบูรณะซ่อมแซมครั้ง
ล่าสุด
           4. ผงมวลสารองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และพระผงอิทธิเจ ผงหลวงพ่อโตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่ลอกผิว
เพื่อบูรณะครั้งล่าสุด โดยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมตตามอบให้เป็นมวลสารสำคัญในการจัดสร้าง

           5. พระผงมวลสารเก่า และกระเบื้องหลังคาโบสถ์กว่า 200 รายการ

           6. ผงมะลิ ผงดอกไม้ ที่บูชาหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และ
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ พระพุทธชินราช ผงดอกไม้บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 
 
หน้าต่อไป   
โทร.
(02) 224-0940
(02) 221-5791
ที่อยู่ : 2 สามแยกหมอมี ถ.พระราม 4
(ติดธ.เอเชีย สาขาสามแยก) ตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

คลิ้กที่นี่สำหรับแผนที่ตั้งศิริสโตร์
 
 

Copyright ® 2017 Siristore.com. All rights reserved by Siristore Team.
Contact : webmaster@siristore.com (Pasit & Jantarat)