Search |  Shopping cart | หน้าแรก | ศิริสโตร์มีอะไรให้คุณ | วัตถุมงคล | วิธีการสั่งจอง-ชำระเงิน | เรื่องพระน่ารู้ | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง' พระยอดขุนพล 9 '

จัดสร้างปีพ.ศ. 2538
พระผงบารมีทรงยอดขุนพล
หลวงพ่อคง แห่งวัดบ้านสวน

แหวนแปดทิศ
เนื้อเงินลงยาราชาวดี บูชา 1,800 บาท


พระนางพญา รุ่นเปิดกรุ2514
พบในกรุไม่เกิน 7 พันองค์
- พิมพ์สังฆาฏิ (หมดแล้ว)
- พิมพ์เข่าโค้ง (หมดแล้ว)พระกริ่งจักรตรี 72 พรรษาราชินี


หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
เหรียญพลังจักรวาล รุ่นชนะมาร
บูชาเหรียญละ 500 บาท
(ไม่เลี่ยม)
พระแก้วมรกต ภ.ป.ร.
หลวงพ่อทวด ภ.ป.ร.    

      

*** ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ***
  ยกเว้นวัตถุมงคลเนื้อทองคำชาร์จ 2%ประวัติโดยสังเขป " พระยอดขุนพล 9 " (จัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538)

           
พระผงบารมีทรงยอดขุนพล หลวงพ่อคงแห่งวัดบ้านสวน และพระอาจารย์ชุม ไชยศรี ได้สร้างขี้นมาครั้งหนึ่งแล้ว
ในปีพ.ศ. 2497 จากพระผงยอดขุนพลเดิมที่พระอาจารย์คง วัดแคสร้างให้ขุนแผนเมื่อคราวไปรบที่เชียงใหม่ เมื่อนั้นเอง-
พระอาจารย์คงได้เข้าประทับทรงอาจารย์ชุม ให้ไปขุดเอาพระผงยอดขุนพลเก่าจากกรุ แล้วสร้างแบบเดิมตามตำราเดิมของ
ท่านเพื่อบรรจุไว้ในพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นพุทธบูชาจำนวนหนึ่ง สร้างเพียง 2,500 องค์ พิธีนั้นสุดยอดยิ่งใหญ่
มาก ปลุกเสกตลอดไตรมาสโดยหลวงพ่อคงและพระอาจารย์ชุม จึงเกิดอภินิหารมากมายมีพลานุภาพ อิทธานุภาพ พุทธานุภาพ
เป็นเลิศ บัดนี้พระดังกล่าวหมดไป ยากแก่ผู้ที่เกิดมาภายหลังจักมีไว้บูชาเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเองและผู้อื่น

            พระผงบารมีที่พระอาจาย์พรหม (เจ้าอาวาสวัดบ้านสวนปัจจุบัน) จัดสร้างขี้นครั้งนี้ นับเป็นประวัติการณ์ เป็นการ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพระยอดขุนพลเดิม และได้นำมวลสารที่หลวงพ่อคงสะสมไว้ รวมกับที่พระอาจารย์พรหม ศิษย์ของ
หลวงพ่อคงได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการจัดสร้างพระผงบารมีทรงยอดขุนพลขี้น


มวลสารในการจัดสร้าง "พระยอดขุนพล 9"


           พระยอดขุนพล เป็นพระรูปแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นยอดแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธคุณของ
พระองค์มีมงคล 9 ประการ และพระอาจารย์พรหมยังได้ประมวลมาซี่งเป็นที่มงคลมากมาย พอที่จะนำเป็นนิมิตอย่างละ 9
ดังนี้

             1. ดินแห่งพุทธภูมิประเทศอินเดีย-เนปาล 9 แห่ง
             2. ดินยอดภูเขาซึ่งเป็นมงคล 9 ยอด
             3. ดินยอดจอมปลวก 9 ยอด
             4. ดินรูปูปิด 109 รู
             5. ปูนผสมสูตรโบราณจากยอดพระเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช น้อยใหญ่ 9 ยอด
             6. ผงอธิษฐานจิตจากลูกนิมิต 9 วัด
             7. ผงดอกไม้มงคล 9 วัด
             8. ผงดวงยันต์มหาหลวงพ่อคง 9 ดวง
             9. ผงจากการอธิษฐานจิตคณาจารย์สายเขาอ้อ 9 รูป
           10. ผงคงไชยขุม, ผงพระมหาว่าน, ผงพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อย่างละ 9
           11. ผงพระปิดตานอโมจากว่าน 108
           12. ผงดินกากยายักษ์ และผงนะเมตตา 9 ดวง
           13. ผงจากกรุต่างๆ ที่เป็นยอดแห่งพระผงคุณมรกต รวบรวมไว้นานถึง 30 ปี
           14. ผงชื่อที่เป็นมงคลของนายพล 9 ท่านที่พระอาจารย์พรหมขอไว้เป็นนามอุปถัมภ์

            และผงอื่นๆ อีกมากมาย จึงเป็นการสร้างพระผงบารมีทรงยอดขุนพลสุดยอดในครั้งนี้

            ด้านหน้า เป็นแบบเดิม ด้านหลัง เป็นรูปดวงยันต์ใบโพธิ์อยู่เป็นเอกลักษณ์ มีพระคาถาเป็นยอดแห่งพระพุทธองค์ว่า
"พุทโธ นะ อะ ระหัง" มีอักษรภาษาไทระบุไว้ว่า "รุ่นสร้างพระธาตุเจดีย์วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

            มีคำกล่าวไว้ถึงอิทธิคุณของการได้บูชาพระยอดขุนพล 9 นี้ว่า "ผู้ใดได้บูชาแล้วซึ่งพระยอดขุนพล 9 นี้เพียง
องค์เดียวจักมีพุทธานุภาพ มีพลานุภาพ มีอิทธิภานุภาพยิ่ง สาธุชนทั่วไปมีไว้บูชาจักเป็นบุญญาบารมียิ่งๆ ขี้น
ผู้นำ แม่ทัพ นายกอง นายพล นายพัน มีไว้จักคุ้มครองป้องกันกำลังพลอันเกิดจากอันตรายทั้งปวง ท่านผู้ใดจัก
ได้ปรารถนาให้เกิดบุญบารมี พร้อมด้วยมีอำนาจวาสนา ขอให้ท่านบูชาพระยอดขุนพล 9 เพราะกำจัดภัยได้จริง
พร้อมเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ พรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติ ทั้งตนเองและครอบครัว หมู่คณะให้มีแต่
ความเจริญ ก้าวหน้าด้วย"


           
พระผงบารมีทรงยอดขุนพล 9 นี้จึงได้ถูกสร้างขี้นจากความตั้งใจจริงอันบริสุทธิ์ที่ต้องการจะดำรงไว้ซึ่งความ
เข้มขลังแห่งพุทธานุภาพของหลวงพ่อคง และพระอาจารย์ชุม, ความวิริยะอุตสาหะในการประมวล และรวบรวมมวลสาร
สำคัญให้ครบอย่างละ 9 ประการเป็นเวลารวมหลายปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมงคลทั้งสิ้น พร้อมทั้งยังได้สร้างเหรียญที่พระ
คณาจารย์บริกรรมอธิษฐานจิตให้เกิดขี้นเป็นพลังแห่งยอดขุนพล 9 ด้วย จึงนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างพระธาตุเจดีย์
์แห่งวัดบ้านสวนไปชั่วนิรันดร์

            พระอาจารย์พรหมได้จัดสร้างพระยอดขุนพล 9 ขี้นในครั้งนี้มีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งเหรียญกลมมีห่วง
และไม่มีห่วง นับเป็นประวัติการณ์แห่งวงการมงคลวัตถุที่มีพระเปรียญธรรม 9 ประโยค และท่านนายพลถึง 9 ท่านทีได้ให้

ความอุปถัมภ์ อาทิ พลเอกนฤต เดชประดิยุทธ์ ที่ปรีกษาพิเศษกองบัญชาการสูงสุด, พลโทปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ แม่ทัพ-
ภาคที่ 4 รวมทั้งนายพลทั้งหมดในเขตกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อุปถัมภ์ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจมีพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
ซึ่งเป็นยอดแห่งขุนพลศิษย์สายเขาอ้อ บริกรรมแผ่เมตตาปลุกเสกด้วย รวมทั้งพระเกจิอาจารย์อื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น
พระอาจารย์พรหม ศิษย์หลวงพ่อคง ยังได้บริกรรมแผ่เมตตาปลุกเสกเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นหลังจากไหว้พระสวดมนต์
และทำวัตรเช้าเย็นตลอดทั้งไตรมาส จึงนับเป็นที่สุดทั้งพิธีปลุกเสก และสุดยอดมวลสารของวัตถุมงคลแห่งวัดบ้านสวน

            และในศุภวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติครบปีที่ 50 พระอาจารย์พรหมจะได้นำ
พระผงบารมีทรงยอดขุนพล 9 นี้ถวายแด่พระองค์ท่านจำนวน 99 องค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย


พระยอดขุนพลเนื้อดินเผา สร้างได้เพียง 100 องค์
(จำนวนสร้างจริง 300 องค์ แต่พระชำรุดแตกหักจากการเผาเป็นจำนวนมาก)
(ขนาด 5 x 5.7 cm)
(หมด, sold out)


พระยอดขุนพลเนื้อดินกากยายักษ์ สร้าง 4,999 องค์
(ขนาด 5 x 5.7 cm)
(หมด, sold out)


พระยอดขุนพลเนื้อโลหะรมดำ (มีห่วงไว้แขวน)
(ขนาด 2.6 x 2.9 cm)
(หมด, sold out)

พระยอดขุนพลเนื้อโลหะรมดำ (มีห่วงไว้แขวน)
(ขนาด 2.6 x 2.9 cm)
(หมด, sold out)


พระยอดขุนพลเนื้อผงว่าน ขนาดเล็ก
(ขนาด 2.6 x 2.9 cm)
(หมด, sold out)


ลำดับ
รายการวัตถุมงคล
บูชา
1. พระยอดขุนพล 9 ขนาด 5 x 5.7 cm  
      1.1 เนื้อดินเผา มีจาร (หมด, sold out)
           เนื้อดินเผา ไม่มีจาร (หมด, sold out)
      1.2 เนื้อดินกากยายักษ์ (หมด, sold out)
2. พระยอดขุนพล 9 ขนาด 2.6 x 2.9 cm  
      2.1 เนื้อโลหะรมดำ (ไม่มีห่วงแขวน) (หมด, sold out)
      2.2 เนื้อผงว่าน (หมด, sold out)


           
 
 
 กลับไปก่อนหน้า
โทร.
(02) 224-0940
(02) 221-5791
ที่อยู่ : 2 สามแยกหมอมี ถ.พระราม 4
(ติดธ.UOB สาขาสามแยก) ตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

คลิ้กที่นี่สำหรับแผนที่ตั้งศิริสโตร์
 
 

Copyright ® 2017 Siristore.com. All rights reserved by Siristore Team.
Contact : webmaster@siristore.com (Pasit & Jantarat)