Search |  Shopping cart | หน้าแรก | ศิริสโตร์มีอะไรให้คุณ | วัตถุมงคล | วิธีการสั่งจอง-ชำระเงิน | เรื่องพระน่ารู้ | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง


พระแก้วมรกต ภ.ป.ร.

" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จำลอง พร้อมทั้งประดิษฐานพระ
ปรมาภิไธย ภ.ป.ร"มหามงคลสูงสุดกับการได้รับพระราช
ทานพระบรมราชานุญาต

ให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
บนผ้าทิพย์

       รายการวัตถุมงคล(1)
       รายการวัตถุมงคล(2)


   วัตถุประสงค์การจัดสร้าง :
    เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิ
พลอดุลยเดช

แหวนแปดทิศ
เนื้อเงินลงยาราชาวดี บูชา 1,800 บาท
พระนางพญา รุ่นเปิดกรุ2514
พบในกรุไม่เกิน 7 พันองค์
- พิมพ์สังฆาฏิ (หมดแล้ว)
- พิมพ์เข่าโค้ง (หมดแล้ว)


พระกริ่งจักรตรี 72 พรรษาราชินี

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
เหรียญพลังจักรวาล รุ่นชนะมาร
บูชาเหรียญละ 1,500 บาทพระแก้วมรกต ภ.ป.ร.หลวงพ่อทวด ภ.ป.ร.


    

      

*** ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ***
  ยกเว้นวัตถุมงคลเนื้อทองคำชาร์จ 2%

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานพระบรมราชนุญาตให้จำลอง พร้อมทั้งประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
บนผ้าทิพย์ รูปหล่อลอยองค์ และด้านหลังเหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

มหามงคลสูงสุดกับการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บนผ้าทิพย์
" พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร " จำลอง (พระแก้วมรกต)
ขนาดบูชาหน้าตัก 5 นิ้วเป็นครั้งแรก


วัตถุประสงค์
             


            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา-
นุญาตให้จัดสร้าง รูปหล่อลอยองค์ และเหรียญ " พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร " จำลอง (พระแก้วมรกต)

            ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเดือน พฤศจิกายน 2547 เพื่อนำรายได้จัด
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์
อื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

           เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ได้รับการเคารพบูชาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องจากมีความงดงามตามพุทธ
ศิลป์และเป็นที่กล่าวถึงกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองให้ปราศจากภยันตรายและยังมีคติความเชื่อที่
ว่า " หากสักการะพระแก้วมรกตด้วยดอกบัวคู่และธูปเทียน แก้วแหวนเงินทองจะไหลมาเทมา และหากใครได้มีไว้สักการะ
บูชา จะเป็นสิริมงคลแก่ตัว และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป "


โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

           ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2492 มาจนครบ 55 ปี เพื่อทำหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปตลอดจนให้
การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานแก่พยาบาลและแพทย์ฝึกหัด อันเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถรองรับให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดสร้าง " พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร " จำลอง (พระแก้วมรกต) ขึ้นเพื่อนำ
รายได้มาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนดังกล่าว


คาถาบูชาพระแก้วมรกต (เป็นมหามงคลแห่งชีวิต)

           วาละลุกัง  สังวาตังวา (3 จบ)         อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จำลอง (พระแก้วมรกต)
ขนาดบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อนวโลหะ


เนื้อนวโลหะพระพุทธบูชา ทรงคุณค่าประดิษฐาน ภ.ป.ร.

                    เลิศล้ำปฏิมากรรมบูชา ทรงคุณค่าสูงสุดด้วยการประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ลงบนผ้าทิพย์องค์
พระในขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รายละเอียดเหมือนจริง เนื้อองค์งดงามยิ่ง ด้วยวิธีการพิเศษหลอมหล่อเนื้อนวโลหะอันเป็นมงคล
จนเป็นสีเขียวมรกต ทรงเครื่องทรงทำจากนวโลหะชุบทอง และสลักเสลาลวดลายอ่อนช้อยด้วยฝีมือประณีต ผสานรับกับ
เทคนิคการลงยาจนเกิดความงามวิจิตร ประทับนั่งบนฐานเนื้อนวโลหะลงรักปิดทองอร่าม จัดสร้างเป็นพิเศษ โดยบริษัท
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
มีหมายเลขกำกับทุกองค์


พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จำลอง (พระแก้วมรกต)
ขนาดบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อนวโลหะ (เครื่องทรงทองคำ 90%)


ยอดยิ่งแห่งพุทธปฏิมากรรม ทรงเครื่องทรงทองคำ ประดับรัตนชาติงามตา

                    ยอดยิ่งแห่งพุทธปฏิมากรรมบูชา เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ลงบนผ้าทิพย์
องค์พระฯ ขนาดหน้าตักใหญ่ถึง 5 นิ้ว รายละเอียดเหมือนจริง ทรงเครื่องทรงทองคำ 90% ประทับนั่งบนฐานเนื้อนวโลหะ ลงรักปิดทองสลักเสลาลวดลายวิจิตรประดับด้วยอัญมณีแท้ฝีมือประณีต เพิ่มความพิเศษด้วยเครื่องทรงแต่ละชิ้นถอดแยก
ประกอบกันได้ องค์พระฯ จัดสร้างเป็นพิเศษ โดยบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 199 องค์
ราคาองค์ละ
390,000 บาท มีหมายเลขกำกับทุกองค์
เหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จำลอง (พระแก้วมรกต)

เหรียญมิ่งมงคลทรงคุณค่า เสริมสร้างบุญญาแก่ผู้สะสมบูชา

                    เหรียญมหาสิริมงคลทรงคุณค่า ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จำลอง (พระแก้ว
มรกต) ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เนื้อเหรียญทำจากทองคำแท้ 96.50% พื้นเหรียญพ่นทรายนวล ขูดเงา
งดงามประณีตบรรจง จัดสร้างเป็น 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงดอกบัว ทรงซุ้ม และทรงกลมรี สวยงามทรงคุณค่า เหมาะแก่การ
สะสมบูชาเป็นสิริมงคล จัดสร้างเป็นพิเศษ โดยบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) มีหมายเลขกำกับทุกเหรียญ

                     พระแก้วเทอดฟ้า ผไทสุข             พระเทอดเกียรติยศ ทั่วหล้า
                     ภ.ป.ร. ประดับงามระยับจับตา        ล้ำคุณค่าคู่เมืองเพื่อปวงชน

 
 
หน้าต่อไป
โทร.
(02) 224-0940
(02) 221-5791
ที่อยู่ : 2 สามแยกหมอมี ถ.พระราม 4
(ติดธ.เอเชีย สาขาสามแยก) ตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
คลิ้กที่นี่สำหรับแผนที่ตั้งศิริสโตร์
 
 

Copyright ® 2017 Siristore.com. All rights reserved by Siristore Team.
Contact : webmaster@siristore.com (Pasit & Jantarat)