Search |  Shopping cart | หน้าแรก | ศิริสโตร์มีอะไรให้คุณ | วัตถุมงคล | วิธีการสั่งจอง-ชำระเงิน | คุยเฟื่องเรื่องพระ | เรื่องพระน่ารู้ | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง

: : มหาฤาษีนวโกฏิ รุ่น ไหว้ครู 52
: :


ฤาษีปู่แก้ว ปฐมมุนี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฤาษีปู่แก้ว จ.ลพบุรีพระปิดตา รุ่นมงคลชีวิต(โกผ่อง)


: : มหาฤาษีนวโกฏิ รุ่น ไหว้ครู 52 - ฤาษีปู่แก้ว ปฐมมุนี : :
: : (Mahaluerseenawakode - Luersee Poo-Kaew Pathommunee, Lopburi Province)
: :

โบรชัวร์มหาฤาษีนวโกฏิ รุ่น ไหว้ครู 52(The Catalog)
** คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย - Click to enlarge image **
โบรชัวร์หน้า 1 (หน้าปก)
(Brochure Page 1 - The Cover)

โบรชัวร์หน้า 2 (รายละเอียด)

(Brochure Page 2 - Details)ในบรรดาสรรพวิชาทั้งหลายที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นในอาณาจักรสยามแห่งนี้ เช่น ตำราการแพทย์แผนไทย สมุนไพร
นาฏศิลป์ การดนตรี และตำราวิชาการอื่นๆ อีกหลายสาขานั้น จากการศึกษาแล้วพบว่าผู้สืบสานและถ่ายทอด
สรรพวิชาเหล่านั้นมาแต่ยุคโบราณกาล คือ ฤาษี ด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่า ฤาษีคือผู้เป็นบูรพาจารย์ผู้สั่งสอนสรรพ
วิชาด้วยความเมตตา หรือเป็นครูนั่นเอง

หนึ่งในสรรพวิชาเหล่านั้นได้แตกแขนงออกมาเป็นศาสตร์แห่งวัตถุมงคล ตามที่เหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มี
ชื่อเสียงในประเทศ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น ท่านได้ทำตามตำราโบราณทุกขั้นตอน เพื่อให้วัตถุมงคลเหล่านั้น
เกิดความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ แล้วยังมีการผนวกแฝงเอาหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่วัตถุมงคล
ที่จัดสร้างขึ้นอย่างแยบยล. นับผ่านเวลาเป็นร้อยๆ พันๆปีที่วัตถุมงคลได้ปรากฏอำนาจอิทธิฤทธิ์ บารมี เพื่อช่วย
เหลือเหล่ามนุษย์ ปุถุชนทั้งหลาย ให้ปลอดภัยแคล้วคลาด แม้กระทั่งบันดาลโชคลาภ ความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับ
ผู้ครอบครองวัตถุมงคลเหล่านั้น.

มีการระบุในตำรา พงศาวดารหรือ คัมภีร์ต่างๆ สืบทอดกันมาว่าในการจัดสร้างวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระ
ซุ้มกอ พระรอด พระผงสุพรรณ พระพิมพ์นางพญา เหล่านี้ ผู้จัดสร้างคือบรรดาฤาษีมุนี ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลจัดหา
ว่านยาดิน หาสถานที่ เพื่อใช้เสกให้เกิดความเข้มขลัง จนเกิดอิทธิคุณ จนเป็นที่ประจักษ์มาถึงปัจจุบัน

อีกครั้งที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเหตุการณ์ ในวาระที่ พระฤาษีปู่แก้วปฐมมุนีพลิกตำราจัดสร้างวัตถุมงคล ตรง
ตามแบบฉบับตำรับ ตำราโบราณ สืบสานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การดูฤกษ์ยาม มวลสาร แผ่นยันต์ลงอักขระ 108
ยันต์ อธิษฐานจิต ตั้งธาตุ ส่งธาตุ ว่าสมบูรณ์ครบเครื่องที่สุดในครั้งนี้ พร้อมกำหนดฤกษ์ปลุกเสกครั้งสุดท้ายใน
งานอภิมหาพิธีตรีโลกนาถ พุทธา-เทวาภิเษก ในวันไหว้ครูประจำปี วันที่ 22-24 ตุลาคม 2552.


วัตถุประสงค์
ในวาระไหว้ครูประจำปี 52 นี้ คณะกรรมการดำเนินงานได้มีมติร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น” ไหว้ครู ๕๒”
เพื่อนำรายได้ไปสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอาศรมฤาษีปู่แก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อาคารนี้จะใช้
เป็นทั้งที่พัก และที่ปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้สนใจมาศึกษาฝึกสมาธิ วิปัสสนาตามแนวทางของครู
บาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน


ประวัติมหาฤาษีนวโกฏิ

สมัยก่อนการจะเป็นฤาษีได้จะต้องบำเพ็ญตะบะ บารมีให้แก่กล้า เป็นโกฏิ เป็นกัลป์ หรือเป็นอสงไขยจึงจะได้รับพร หรือ
การแต่งตั้งชื่อจากพระศักติ ฤาษีตนใดได้รับแต่งตั้งชื่อจากศากติก็จะเป็นปฐมฤาษีมีชื่อเรียกมาจนถึงปัจจุบัน

ในสมัยพระศิวะเจ้า ท่านได้ประทานชื่อให้ฤาษี 108 ตน เนื่องจากฤาษีมีหลากหลายชั้นฤาษี พระศิวะเจ้าจึงบัญญัติข้อ
ปฏิบัติสำหรับฤาษีไว้ว่า ฤาษีชั้นพรหมห้ามมีภรรยา, ฤาษีชั้นเทพ องค์ปฐมห้ามมีภรรยา อนุญาตให้เฉพาะฤาษีชั้นเทพ
ที่เป็นลูกศิษย์รุ่นถัดไปมีภรรยาได้ ฤาษีมีชั้นธรรมดามีภรรยาได้ พระศิวะเจ้าให้เลือกฤาษีที่มีอาวุโสที่สุด ตะบะแก่กล้า
ที่สุด 9 ตน ให้เป็นตัวแทนฤาษีทั้ง 108 และหากบูชาฤาษีทั้ง 9 ตนก็ให้ถือว่าได้บูชาฤาษีทั้ง 108.

มหาฤาษีนวโกฏิ จึงเป็นตัวแทนองค์มหาฤาษี ทั้ง 9 มารวมกัน มหาฤาษีทั้ง 9 องค์มีชื่อดังนี้

1. องค์มหาฤาษีพรหมคัมภีรภาพ เป็นองค์ที่อาวุโสที่สุด เป็นผู้คงแก่เรียน เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เป็นผู้รวบรวม
ตำราวิชาการต่างๆเอาไว้ ท่านจึงเป็นผู้บันดาลความรู้ให้มวลมนุษย์

2. องค์มหาฤาษีเตโชนาคราช เป็นองค์ที่รักษาสัพสัตว์ในท้องน้ำ เป็นผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธัญญาหาร

3. องค์มหาฤาษีมะลัยโกฏิ เป็นองค์ที่มีอายุเป็นโกฏิแต่หน้าตาดูไม่แก่ ท่านจึงเป็นผู้ที่บันดาลให้มนุษย์มีอายุยืนนาน มี
สุขภาพแข็งแรง มีลูกหลานสืบสกุลตลอดไป

4. องค์มหาฤาษีเอกภพ เป็นที่รักของเทวดา พระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร และมนุษย์ทั้งหลายจนได้รับพรจากพระ
อิศวร ให้เป็นผู้มีเมตตา เป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น

5. องค์มหาฤษีทัศมงคล เป็นองค์ที่สร้างบารมีครบ 10 ทัศ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน
เมตตา อุเบกขา ท่านจึงเป็นผู้ส่งเสริมวาสนา เสริมชะตา เพิ่มบารมีให้กับมวลมนุษย์

6. องค์มหาฤาษีตาไฟ เป็นองค์ที่บำเพ็ญ สร้างบารมีจนสำเร็จ กสินไฟท่านได้รับพรในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ และให้
้อยู่ยงคงกระพันชาตรี

7. องค์มหาฤษีตาวัว ท่านเป็นกษัตริย์มาก่อน บำเพ็ญจนได้รับพร ให้บันดาลโชค ลาภ ทรัพย์สิน เงิน ทอง ความมั่งคั่ง
มีอยู่มีกิน แก่มวลมนุษย์

8. องค์มหาฤาษีนาลัย เป็นองค์ที่มีวิชาอาคมสูงส่ง มีฤทธิ์อำนาจสามารถปราบภูตผี ปีศาจไล่คุณไสยมนต์ดำ เสนียดจัญไร
ท่านได้รับพรให้เป็นผู้พิทักษ์กันภัย 32 จำพวกให้กับมวลมนุษย์

9. องค์มหาฤาษีนารอด เป็นองค์ที่มีวิชาสูงส่งเช่นเดียวกับองค์มหาฤาษีนาลัยงเป็นพี่น้องกันได้รับพรให้ บันดาลความ
แคล้วคลาดปลอดภัย ให้มนุษย์รอดพ้นจากอันตรายทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ


อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ
บทสวดตรีโลกเชษฐ์ หรือบทอุบปา จากพระคัมภีร์ อุปปากตะสันติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของกลุ่มอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง
12ปันนา เชียงสน แต่งโดยพระมหามังคละลตสวรัสสะ ผูเป็นนักปราชญ์ในสมัยศิริธรรมจักรวัติดิลกราช (พระเจ้า
ตร โลกนาถ, รัชการที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ. 1985-2030) พระคาถามีจำนวน 221 คาถา ต้นฉบับพระคาถา
บางส่วน ได้ถูกแยกไปไว้ที่เมืองหลวงของพม่า ส่วนที่เหลืออยู่ที่หลวงพระบาง

ท่านเจ้าราชครูแห่งเวียงจันทน์ ท่านราชครูโพนเสม็ดได้นำพระคัมภีร์มาชำระ ได้เขียนยันต์ แต่งพระคาถา บทสวด
พิธีกรรม และให้ชื่อว่าพิธีตรีโลกนาถ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ พระเจ้าตรีโลกนาถ

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้สถาปนากรุงเวียงจันทน์ ับได้ว่าเป็นสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ลาวที่มีความรุ่งเรือง
มาก ชาวลาวล้วนนับถือพระองค์ว่าทรงเป็นมหาราชและทรงเป็นวีรกษัตริย์พระองค์สำคัญ พระองค์ได้ทรงโปรดให้
สร้างและบูรณะปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น ทรงสร้างหอพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต
อันได้ทรงอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านนา และทรงสร้างพระเจดีย์โลกจุฬามณี (พระธาตุหลวง) ที่นครเวียงจันทน์
ทรงสถาปนาพระธาตุศรีสองรักร่วมกับอาณาจักรอยุธยาที่เมืองด่านซ้าย ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่เมืองนคร
(นครพนม)

ท่านทรงโปรดให้เจ้าพระครูโพนเสม็ด จัดสร้างพระประธานซึ่งสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่นั่งขัดสมาธิ ปางมาร
วิชัย โดยฝีมือช่างฝ่ายเหนือและล้านช้างผสมกัน นับ เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๙
เชนติเมตร สูง ๔ รวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ " (มาตราโบราณของอีสาน) จึงได้ประทานนามพระองค์นี้ว่าพระเจ้าองค์ตื้อ
ในครั้งนั้นท่านเจ้าพระครูโพนเสม็ดได้ทำพิธีสวดตรีโลกเชษฐ์(พิธีตรีโลกนาถสวดจนครบ 7 วัน) ปัจจุบันพระเจ้าองค์ตื้อ
ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชา
ชน ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เคารพนับถือมาก

กล่าวถึงพิธีนี้ในประเทศไทย หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้นำยันต์และพระคาถาตรีโลกนาถมาจัด
สร้างพระกริ่งตรีโลกนาถจนมีชื่อเสียงป็นที่เสาะหาของผู้นิยมพระเครื่อง

ตำราวิชานี้ได้ตกทอดจากท่านเจ้าราชครูโพนเสม็ดมาถึงสำเร็จลุน สาเร็จตัน จนสุดท้ายมาตกทอดถึงพระฤาษีปู่แก้ว
ปฐมมุนี ผู้เป็นต้นตำหรับจัดสร้างฤาษีนวโกฏิ ได้นำเอยันต์และคาถาตรีโลกนาถ มาปลุกเสกมหาฤาษีนวโกฏิ จึงถือได้ว่า
ทรงอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณ สำเร็จตามตำรับตำรา

พิธีตรีโลกนาถใช้เวลาสวดยาวนานมาก ผู้ประกอบพิธีนี้จักต้องเป็นผู้รู้พิธีจริง ผู้มีบารมีจึงจะทำได้สำเร็จลุล่วงด้วย
ดี พระคาถา 221 พระคาถานี้แบ่งพระคาถาตามวันทั้ง 7 วันดังนี้

1. วันอาทิตย์ สวดบทพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ เป็นการเชิญอานุภาพของพระพุทธเจ้าแผ่บารมีสู่พิธี
2. วันจันทร์ สวดบทพระพุทธเจ้ากัลป์ปัจจุบัน
3. วันอังคาร สวดบทพระอรหันต์ 108 รูป
4. วันพุทธ สวดบทที่กล่าวถึง พระมหาเถระอรหันต์13 รูป
5. วันพฤหัสบดี สวดบทคาถาครอบไตรภพช่วงที่ 1 กล่าวถึง พญานาค เปรต อสูร
6. วันศุกร์ สวดบทคาถาไตรภพช่วงที่ 2 กล่าวถึง เทวดา 15 พรหม 16 มุนีฤาษี 108
7. วันเสาร์ สวดบทคาถาครอบจักรวาล

อานุภาพของพิธี และผู้ที่ครอบครองพกพาวัตถุมงคล
เมื่อเข้าร่วมพิธีสวด หรือฟังสวดจะหนีไกลจากบาปทุกประการ จะได้รับพรดังนี้

1. พร 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ผู้ใดปรารถนาความสุข สวัสดี ศิริมงคลจะได้สมปรารถนา
3. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ไม่ตายก่อนเวลา(ไม่ตายโหง) เทวดาฝ่ายต่ำไม่รังแก หรือผู้มีอำนาจวิชาฝ่ายต่ำมิอาจทำร้าย
4. จะเป็นผู้ปราศจากโรคอันเกิดจากวิชาเดรัจฉานทั้งปวง
5. แคล้วคลาดจากอาวุธ นานาชนิด ผู้ปองร้ายกลับพ่ายแพ้ เราจะได้ชัยชนะ
6. เป็นเมตามหานิยม คนชื่นชมไปไหนไม่อดอยาก มีคนอุปถัมภ์
7. สัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ภูตผีปีศาจทำร้ายไม่ได้
8. สามารถช่วยเหลือญาติผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งที่มีชีวิต และผู้ล่วงลับ
9. มีท่านท้าวเทวราช และเทวดา คอยปกป้องรักษาช่วยให้ความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือดูแลอยู่เป็นนิตย์


เบี้ยแก้ ตำหรับฤาษี
"เบี้ยแก้" นั้น มีคุณร้อยแปดพันเก้าประการครอบคลุมทุกด้านป้องกันสิ่งชั่วร้าย และแก้เหตุร้ายให้กลับกลายเป็นดี
แก้โรคภัยไข้เจ็บ ให้หนักเป็นเบา แก้คุณไสย ยาสั่ง ภูตผีปีศาจ อาถรรพ์อาเพศอัปมงคล เสนียดจัญไรทั้งหลาย
และรวมทั้งให้คุณผู้บูชา

การจัดทำเบี้ยตามตำหรับฤาษีมีขั้นตอนการทำดังนี้

1.จัดหาเบี้ยแก้ 32 ซีกเมื่อคัดสรรขนาดแล้วนำไปล้างนำศักดิ์สิทธิ์ 4 สาย แม่น้ำโขง คงคา เจ้าพระยา ตาปี แล้วนำมา
จารยันต์บนเบี้ยทั้ง2ด้านด้วยคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ อิสวาสุ สุสวาอิ

2.จัดหาปรอท โดยใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดดักปรอท การดักปรอทต้องลงยันต์บนไข่ โดยใช้ยันต์ล้อมปรอทว่า นึงมึงทึงอะ
(การจัดหาปรอทครั้งนี้ต้องใช้ไข่ถึง 1100 เข่งถึงได้ปรอทถึงได้ปรอทมาครบ)

3.จัดหาชันรงค์ มาจากภาคอีสานเท่านั้นชันสูตรนี้ได้มาจาก ต้นพุทรา ต้นคูน ถ้าเป็นต้นตายพราย(ตายทั้งยืน) จะดีมาก
แล้วนำชันมาปิดปากหอย ขณะปิดปากหอยต้องบริกรรมคาถาไปด้วย โดยว่า “ นะปิดโม โมปิดพุทธ พุทธปิดธา ธาปิดยะ
ยะปิดปรอท สำเร็จด้วยนะโมพุทธายะอุด ทังอัดโท อุตรธิ อุตตธัง อัด”

4.ลงยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ บนแผ่นตะกั่วโบราณแล้วนำมารองปิดทับชันรงค์ ว่าคาถากำกับ “ นะทรงฟ้า
โมทรงดิน พุทธทรงสมุทรสายสินธ์ ธาทรงอิทธิฤท์ ยะทรงศักดิ์สิทธ์ อิทธิฤทิ์วิชา มหาเตชัง มหาพลัง ฯลฯ”
แล้วหุ้มตะกั่วพร้อมว่าคาถาครอบจักรวาล

5.นำเบี้ยที่ผ่านการทำทุกขั้นแล้ว เข้าพิธีปลุกเสกจนกระทั่งปรอทดัง ขลุกขลัก ๆ จึงถือว่าทำเบี้ยแก้สำเร็จ


ตะกรุดมหาอำนาจราชสเน่หา

1. จัดหาหนังเสือป่ามาทั้งตัว ทำพิธีเชิญดวงจิตเสือและสาบเสือเข้ามาสถิตหนังเสือให้มีฤทธิ์มีอำนาจ

2. บรรจุผงอาถรรภ์ ดินโป่ง 7 โป่ง, ดิ ในตะกรุดหนังเสือ ดินท่า 7 ท่า ดิน 7 ป่าช้า ขี้ไคลใบเสมา 7 วัด ขี้ไคลเจดย์ 7 วัด

3. รีดผงตะกั่วดินเป็นแผ่น ลงยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์ฉับพรรณรังสี ยันต์นะ เสน่หา ยันต์นะ มหาละลวย ยันต์นะมหาเศรษฐ

4. แผ่นทองเหลืองลงยันต์ นะ หัวใจราชสีห์ ยันต์หัวใจเสือโคร่ง ยันต์ นะครอบจักรวาล ยันต์ นะอุตตรัง ยันต์มหาไกรสร
ราชสีห์ พระคาถาธรรมราช แล้วนำทั้งหมดมาทำพิธีไหว้ครูปู่ฤาษีทุกพระองค์ รวมทั้งพระศิวะ เพื่อขออนุญาตจัดสร้าง

5. ม้วนตะกรุดทีละดอก ด้วยหัวใจราชสีห์ หัวใจเสือ คาถาธรรมราช แล้วเอาแผ่นตะกั่วที่ลงยันต์ม้วนทับด้วยมหานิยม
แล้วนำไปปลุกเสก 7 เสา 7 พฤหัส ปลุกเสกด้วยพุทธคุณปราบไตรจักร (ปราบภูตผีปีศาจ) บทพุทธคุณแปดทิศปราบไตร
จักร (ชนะศัตรูทุกทิศ) บทพุทธคุณแปลงรูปปราบไตรจักร(ศัตรูกลายเป็นมิตร) บทพุทธคุณนารายณ์คายจักรปราบไตร
จักร(เกิดอำนาจบารมี ชนะอุปสรรคทั้งมวล) บทพุทธคุณอุณหัสสะปราบไตรจักร(เป็นที่รักใคร่ของเทวดาทั้งหลาย)
บทพุทธคุณครองไตรจักร(เกิดความมีชัย) แล้วปลุกเสกด้วยคาถาทิพยืมนต์ ชัยมงคล มหาชัยมงคล อุณหัสวิชัย มหาสา
วัง ผูกด้วยอาการ 32 ลงหัวใจพญาครุฑ 108 คาบ อรหังครุฑโธ นาคาเขอัปเปหิ โองการพระขรรธ์ชัยศรี หัวใจเสือโคร่ง

กุมารนวโกฏิ
กล่าวว่าต้นกำเนิดเกิดจากการที่ พระฤาษีตาไฟเสกกุมรเทพด้วยวิชาธาตุแก้วประจุพลังจากธาตุทั้ง สี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ
แล้วเชิญเทพวิญญาณมาสถิต จึงเป็นเหตุให้กุมารทองไม่ตาย จึงเรียกได้ว่าเป็นกุมารเทพ ฤาษีตาไฟท่านเสกกุมาร
มาเพื่อไว้รับใช้ ต่อมา มีกษัตริย์ ที่มาศึกษาวิชาจากฤาษีตาไฟได้ขอกุมารไปเป็นบุตร เมื่อเวลาผ่านไปนานจนกษัตริย์พระ
องค์นั้นเริ่มชราภาพ แต่กุมารมิได้โตขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง พระมหากษัตริย์จึงนำกุมารมาส่งคืนให้ท่านฤาษีตาไฟ
แรกเริ่มเดิมทีกุมารมิได้บวชจึงมิได้นุ่งชุดฤาษี โดยทั่วไปท่านจะเห็นกุมารทรงเครื่องกษัตริย์ เครื่องทรงเต็มไปด้วยสร้อย
แหวนเงินทอง พระฤาษีตาไฟจึงเรียกกุมารตนนี้ว่า กุมารทอง

นอกจากกุมารทอง แล้วยังมีกุมารเทพองค์อื่นๆที่คอยดูแลรับใช้ฤาษีตาไฟ กุมารเหล่านั้นได้แก่ กุมารแก้วเก้าประการ แต
่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เรียกได้ง่ายๆ ว่า กุมารโชค สุข รวย เพชร พลอย เงิน ทอง มั่น คง

กำหนดการงานไหว้ครู วันที่ 22-24 ตุลาคม 2552 อภิมหาพิธีตรีโลกนาถ เบิกดิน เปิดฟ้า แลมหาสมุทร

วันที่ 22 ตุลาคม 2552

9:00 บวงสรวง เบิกดิน เปิดฟ้า แลมหาสมุทร โดยฤาษีปู่แก้วปฐมมุนี
10:00 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 1
11:00 ถวายภัตตาหารเพล
13:00 พีธีอัญเชิญเทวดา16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน โดยหลวงพ่อนพวรรณ
15:00 สวดพระมหาสมัย โดยพระมหานาค 4 รูป พระเกจิ 8 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต
(พ่อท่านหรีด, หลวงปู่ครูบาสิงโต, ลพ.กาย, ลพ.หล่ำ,ลพ.มี,ลพ.เพิ่ม,ลพ.พูน, ลพ.เพี้ยน)
17:00 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 2
19:19 จุดเทียนชัย พุทธาภิเษกโดยพระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาคเหนือกรรมการเถระสมาคม
22:00 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 3
22:49 ดับเทียนชัย โดยหลวงพ่อนพวรรณ จุดพลุฉลอง 100นัด

วันที่ 23 ตุลาคม 2552
8:30 ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายภัตตาหารเช้าทำบุญบูรพาจารย์
9:30 พิธีบวงสรวงบูรพาจารย์ ขอขมาเทพพรม มหาฤาษีทุกองค์
10:30 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 4
11:00 ถวายภัตตาหารเพล ( 9 รูป)
13:00 พิธีไหว้ครู - ครอบครู โดยพ่อท่านสูตร , เจิมแป้งโดย อ.ไพสิษฐ์ รับแจกวัตถุมงคลจากปู่ฤาษีแก้ว
16:00 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 5
19:00 ทำวัตรเย็น สวดอิติปิโส โพธิบาท สะเดาะเคราะห์

วันที่ 24 ตุลาคม 2552
8:30 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 6
9:00 พิธีอันเชิญองค์หนุมาน ครองเมือง เชิญเทพเจ้าสถิตสู่รูปปั้น โดยหลวงพ่อนพวรรณ
10:00 พิธีลำดาบบวงสรวง / พิธีครอบครูกลาง โดยปู่แก้ว
13:00 สวดนพเคราะห์ โดยหลวงพ่อนพวรรณ
16:00 พระสงฆ์ 108 รูปสวดเจริญพุทธคุณ “ แก้วจักรพรรดิ์” ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18:00 สวดตรีโลกนาถ ครั้งที่ 7 ประพรมน้ำมนต์ แจกวัตถุมงคล จุดประทัดปิดพิธี

 


ลำดับ
(No.)

รายการ
(Description)

ขนาด
(Size)

สร้าง
(Produce)

ราคา
(Price)

รูปหล่อบูชามหาฤาษีนวโกฏิ เนื้อทองเหลือง

๕ นิ้ว

199

4,999.00

รูปหล่อลอยองค์มหาฤาษีนวโกฏิ

๓.๕ ซม.

 

 

 

- เนื้อทองคำ

 

ตามสั่งจอง

 

 

-เนื้อเงินยวงโบราณ

 

499

2,500.00

 

-เนื้อนะวะโบราณเต็มสูตร

 

999

1,500.00

 

-เนื้อพ่นทรายสามกษัตริย์

 

499

700.00

 

-เนื้อทองเหลืองชนวน

 

2,999

500.00

 

-เนื้อทองแดงนอก

 

4,999

300.00

เหรียญมหาฤาษีนวโกฏิ - ด้านหลังหนุมานครองเมือง

๓.๕ ซม.

 

 

 

- เนื้อทองคำ

 

ตามสั่งจอง

 

 

-เนื้อเงินยวงโบราณ

 

499

1,900.00

 

-เนื้อนะวะโบราณเต็มสูตร

 

999

1,200.00

 

-เนื้อพ่นทรายสามกษัตริตย์

 

499

700.00

 

-เนื้อทองเหลืองชนวน

 

1,999

399.00

 

-เนื้อทองแดงนอก

 

2,999

199.00

รูปหล่อกุมารนวโกฏิเก้าหน้ามหาเศรษฐี

๓.๕ ซม.

 

 

 

- เนื้อทองคำ

 

ตามสั่งจอง

 

 

-เนื้อเงินยวงโบราณ

 

499

2,500.00

 

-เนื้อนะวะโบราณเต็มสูตร

 

999

1,500.00

 

-เนื้อพ่นทรายสามกษัตริย์

 

 

700.00

 

-เนื้อทองเหลืองชนวน

 

2,999

500.00

 

-เนื้อทองแดงนอก

 

4,999

300.00

กุมาร เก้าหน้าเกล้านางนี(ต้นตำหรับ) เนื้อว่าน

 

299

399.00

ตะกรุดหนังเสือมหาอำนาจราชเสน่หา

๑ นิ้ว

199

499.00

ตะกรุดมหาปราบตรึงไตรภพ 2 ห่วง

๓ นิ้ว

199

600.00

เบี้ยแก้ ตัวครุ

 

29

2,900.00

 

เบี้ยแก้ ขนาดเล็ก

 

199

499.00

ผ้ายันต์มหาฤาษีนวโกฏิเก้าหน้ามหาเศรษฐี

 

 

 

 

ใหญ่

 

999

399.00

 

เล็ก

 

999

199.00

  


 
 
กลับไปก่อนหน้า 
 
 

Copyright ® 2017 Siristore.com. All rights reserved by Siristore Team.
Contact : webmaster@siristore.com (Pasit & Jantarat)