Search |  Shopping cart | หน้าแรก | ศิริสโตร์มีอะไรให้คุณ | วัตถุมงคล | วิธีการสั่งจอง-ชำระเงิน | เรื่องพระน่ารู้ | เกี่ยวกับเรา | แผนที่ตั้ง

: : พ่อท่านเอื้อม กตปุญฺโญ : :
วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช

รุ่น ไหว้ครู 104 ปี

พระปิดตา รุ่นมงคลชีวิต(โกผ่อง)


: : พ่อท่านเอื้อม กตปุญฺโญ (วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช) รุ่น ไหว้ครู 104 ปี : :
: : Por Than Ouem Kattapoonyo (Wat Bangnien Nakornsrithammarat Pr. - Wai Kru 104 Years : :
(The Supreme Patriarch of Thailand) - Phra Kring 96 Years Yor Sor Sor
: :

*** ไม่รวมใน Promotion ซื้อ 5 แถม 1 (Not participate in Promotion Buy 5 GET 1 FREE ***

            วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
            เพื่อสมทบทุนสร้างหอฉันวัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

            (To build the dining hall of Wat Bangnien which is still under construction)

            พิธีมหาพุทธาภิเษก (Chanting Ceremony)
            ณ มณฑลพิธีวัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช (Wat Bangnien, Nakornsrithammarat Pr.)
           วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2552
(June7, 09)            
พ่อท่านเอื้อม กตปุญฺโญ
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช บิดานับถือศาสนาอิสลาม มารดามีเชื้อสายจีน
นับถือศาสนาพุทธ พ่อท่านเอื้อมอุปสมบทเมื่ออายุได้ 50 ปี ได้ศึกษาปฏิบัติะรรมอย่งมุ่งมั่นและจริงจังจากอาจารย์
หลายท่านอย่างแตกฉาน ไม่ว่าทางคณาจารย์ อาจารย์สงฆ์ หรือฆราวาส ท่านศึกษาได้รวดเร็วเนื่องจากความจำของ
ท่านนั้นเป็นเลิศ เมื่อศึกษาจากอาจารย์ต่างๆ จนเห็นพอควรแล้ว พ่อท่านเอื้อมจึงออกจาริกธุดงค์เพื่อแสงหาโมกข์-
ธรรม ท่านเดินธุดงค์ไปตามป่าเขา ขี้นเหนือถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงใต้จรดชายแดนมาเลเซีย ระหว่างเดิน
ธุดงค์ปักกลดตามป่า ถ้ำ และเดินข้ามภูเขาทั้งน้อยใหญ่ 69 ลูกนั้นพ่อท่านเอื้อมได้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนทำ
ให้เชื่อกันว่าท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูง เนื่องจากพ่อท่านเอื้อมอายุมากกว่า 100 ปีแล้วแต่ท่านยืน-เดินได้อย่างคล่อง
แคล่วกว่าคนที่อายุกว่า 60 ปีธรรมดาอย่างเหลือเชื่อ

            พ่อท่านเอื้อมนอกจจากจะศึกษาและค้นคว้าการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแล้ว พ่อท่านเอื้อมยังได้ศีกษา
ไสยเวทย์และวิทยาคม ทั้งศาสนาอิสลาม พราหมณ์ ขอม และศาสนาพุทธตั้งแต่อายุ 16 ปี จนกระทั่งปัจจุบันพ่อ-
ท่านเอื้อมอายุได้ 104 ปีจึงพูดได้ว่าพ่อท่านเอื้อมมีความรู้แตกฉาน ลึกซึ้ง แกร่งกล้าทั้งด้านไสยศาสตร์ เวทย์มนต์
คาถาอาคมในทุกๆ ด้าน ท่านจึงเป็นพระเกจิเพชรน้ำหนึ่งของภาคใต้ "เทพเจ้ามหาเวทย์ แห่งลุ่มแม่น้ำปากพนัง"
มีตบะบารมีสูง วัตถุมงคลที่พ่อท่านเอื้อมอธิษฐานจิตปลุกเสกจึงมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์และประสบการณ์ทั้งทางด้าน
คงกะพัน แคล้วคลาด โชคลาภ และเมตตามหานิยมเกิดขึ้นกับผู้นำไปบูชานับครั้งไม่ถ้วน

            ปัจจุบันพ่อท่านเอื้อมมีอายุได้ 104 ปี ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นล่าสุดขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้าง
หอฉันที่ยังค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จ โดยให้ชื่อรุ่นว่า "ไหว้ครู 104 ปี" ถือเป็นครั้งแรกที่พ่อท่านจัดสร้างวัตถุมงคล
และทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกัน
หอฉันวัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราชที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
(The Dining Hall of Wat Bangnien that is under construction)
วัตถุมงคลชุดกรรมการ จำนวน 9 องค์
(The Committee Set Total 9 pcs.)
สร้าง 699 ชุด (หมด, sold out)ชุดกรรมการ องค์ที่ 1 : เหรียญอาร์มหล่อโบราณ ลป.ทวด เนื้อนวโลหะเต็มสูตร
Committee Set No. 1 : LP Tuad Arm Shape - Nawa Gold Concentrated(โค้ด+หมายเลขกำกับทุกองค์ - With Temple Chop+Serial number)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 2 : เหรียญอาร์มหล่อโบราณ ลป.ทวด เนื้อดีบุก
Committee Set No. 2 : LP Tuad Arm Shape - Tin
(โค้ด+หมายเลขกำกับทุกองค์ - With Temple Chop+Serial number)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 3 : เหรียญอาร์มหล่อโบราณ พ่อท่านเอื้อม เนื้อนวโลหะเต็มสูตร
Committee Set No. 3 : Por Than Ouem Arm Shape - Nawa Gold Concentrated
(โค้ด+หมายเลขกำกับทุกองค์ - With Temple Chop+Serial number)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 4 : เหรียญอาร์มหล่อโบราณ พ่อท่านเอื้อม เนื้อดีบุก
Committee Set No. 4 : Por Than Ouem Arm Shape - Tin
(โค้ด+หมายเลขกำกับทุกองค์ - With Temple Chop+Serial number)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 5 : เนื้อว่าน ลป.ทวด ฝังตะกรุดดีบุก
Committee Set No. 5 : LP Tuad Wan Powder with Tin Tagrood
(พร้อมโค้ดกำกับทุกองค์ - With Temple Chop)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 6 : เนื้อว่าน ลป.ทวด หลังฝังเพชรหน้าทั่ง
Committee Set No. 6 : LP Tuad Wan Powder - Back Metal Bits
(พร้อมโค้ดกำกับทุกองค์ - With Temple Chop)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 7 : เนื้อไม้มงคล พ่อท่านเอื้อม ฝังตะกรุดดีบุก
Committee Set No. 7 : Por Than Ouem Wood Powder with Tin Tagrood
(พร้อมโค้ดกำกับทุกองค์ - With Temple Chop)
ชุดกรรมการ องค์ที่ 8 : เนื้อไม้มงคล พ่อท่านเอื้อม หลังฝังเพชรหน้าทั่ง
Committee Set No. 8 : Por Than Ouem Wood Powder - Back Metal Bits
(พร้อมโค้ดกำกับทุกองค์ - With Temple Chop)
ชุดกกรรมการ องค์ที่ 9 : ผ้ายันต์กันภัยให้โชค (กำมะหยี่) ขนาด 11 x 11 นิ้ว)
Committee Set No. 9 : Velvet Payunt Protect+Good Luck Size 11 x 11"
(พร้อมโค้ดกำกับทุกองค์ - With Temple Chop)


ลำดับ
(No.)
รายการวัตถุมงคชุดกรรมการ (The Committee Set)
จน.สร้าง
(Produce)
ราคาบูชา
(Price)
1.
เหรียญลป.ทวด + พ่อท่านเอื้อม หล่อโบราณพิมพ์อาร์ม เนื้อโลหะ (Arm Shape - Metal Type)
1.1 ชุดเนื้อนวะ 2 องค์ (Nawa Set)
999
3,000.-
1.2 ชุดเนื้อดีบุก (Sumrid Set)
999
1,000.-
2.
เหรียญลป.ทวด + พ่อท่านเอื้อม หล่อโบราณพิมพ์อาร์ม เนื้อว่าน (Arm Shape - Powder Type)
2.1 ชุดเนื้อว่านปิดทอง 2 องค์ (Gold Patched Set)
999
300.-
2.2 ชุดเนื้อไม้มงคล ฝังตะกรุดดีบุก (Wood Powder + Tin Tagrood)
999
300.-
2.3 ชุดเนื้อไม้มงคล ฝังเพชรหน้าทั่ง (Wood Powder + Metal Bits)
999
300.-
3.
ผ้ายันต์กันภัยให้โชค ขนาด 11 x 11 นิ้ว)
(Velvet Payunt Protect+Good Luck 11 x 11 inch)
999
200.- 
 
roduce)

Page 1 | 2 
 
 
 

Copyright ® 2017 Siristore.com. All rights reserved by Siristore Team.
Contact : webmaster@siristore.com (Pasit & Jantarat)